22.01.10

1. GTUG stretnutie

Máme za sebou prvé stretnutie skupiny vývojarov Google technológii, ktoré zorganizovali chalani z firmy Seges (Peter Šimun, Ladislav Gažo a Michal Grosos) v Bratislave. Technologicky bolo stretnutie zamerané na Google Web Toolkit. Účasť prekvapila pravdepodobne všetkých, počet zúčastnených bol 15 a nakoniec aj celkový čas trvania stretnutia napovedajú tomu, že záujem o Google technológie je naozaj veľký.

V úvode Igor Mihálik predstavil GTUG iniciatívu vo všeobecnosti, ako je táto iniciatíva vnímaná zo strany spoločnosti Google a aké kroky môžme my sami podniknúť pri rozširovaní lokálnej slovenskej GTUG komunity: priespevanie do blogu, organizovanie stretnutí, komunikácia aj cez diskusnú skupinu, kóderske "hackathony" alebo campouty, ale aj iné možné formy spolupráce napríklad prostrednictvom open source projektov.Po tomto netechnickom úvode nasledovala diskusia spojená s prezentáciami rôznych prístupov použitých pri používaní Google Web Toolkitu.

Vojtech Szőcs odprezentoval best-practices, ktoré sa osvedčili na skutočnom projekte s použitím GWT. Pozornosť sa venovala použitiu MVP, Command patternu a EventBus-u. Základ diskusie vychádzal zo známej a veľmi populárnej prezentácie Ray Ryan-a.

Po krátkej prestávke Michal Grosos, Peter Šimun a Ladislav Gažo pokračovali prezentáciou ich open source projektu acris. V skutočnosti acris zastrešuje viacero projektov: AcrisWeb pre podporu tvorby web stránok, ktorý poskytuje základné stavebné bloky pri ich realizácii, GWT Beans binding pre podporu data-bindingu s použitím anotácií, myšlienka použitia GwtTestCase-u na generovanie index-friendly obsahu v podobe Offline content generator-a, GWT security, proxy servlet a rôzne utilitky pre vývoj aplikácii s použitím GWT. Jednotlivé projekty boli podporené aj ukážkami aplikácii a čerešničkou na torte bola určite prezentácia projektu Synapso: interaktívneho web content management systému, ktorý je vyvinutý s použitím GWT.

V závere ešte v krátkosti Igor Mihálik ukázal layoutovacie a animačné možnosti nového layout systému v GWT 2.0 v podobe gwt-carousel widgetu.

Nasledovala neformálna diskusia pri dobrom pivku a občerstvení. Ešte raz vďaka chalanom za zorganizovanie stretnutia, výborné pohostenie a pevne veríme, že toto stretnutie dalo pevný základ pre ďalšiu pravidelnejšiu spoluprácu Google komunity na Slovensku.

Záverečné spoločné foto

1 komentár:

dan franc povedal(a)...

Skvělé, gratuluji k setkání! Máváme z GUG.cz a držíme palce!